عملیات با موفق انجام شد.

سایش و برش


سایش و برش
کلینگ
اسمیر دکس (یونانی)


برگه ای
پارچه ای
فیلترها
پیش فرض
کلینگ متری 80
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


پس از مرحله‌ی بتونه کاری و قبل از شروع مرحله‌ی رنگ‌آمیزی، نوبت به اجرای سنباده کاری می‌رسد. بعد از اتمام بتونه کاری که یکی از اصلی ترین مراحل رنگ‌آمیزی دیوار است و دلیل آن یک دست کردن دیوار پر کردن چاله‌های آن است، دیوار دچار پستی و بلندی‌هایی می‌شود که باید این مورد را رفع کرد. برای هم سطح کردن دیوار نیاز به وسیله‌ای به اسم سنباده است تا بعد از انجام آن، رنگ‌آمیزی شروع شود. این محصول در دو نوع سنباده پارچه‌ای و سنباده برگه‌ای تولید می‌شود. مهمترین نکته در خریدن انواع سنباده، درجه‌ی زبری آن است....
بیشتر ❯