عملیات با موفق انجام شد.

سایش و برش برگه ای


اسمیر دکس (یونانی)


فیلترها
پیش فرض
اسمیر دکس سنباده P0120 275
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


بعد از بتونه کاری و قبل از شروع رنگ آمیزی باید سطح بوسیله سنباده به خوبی پرداخت و هموار شده باشد. کیفیت رنگ آمیزی وابستگی زیادی به این مرحله دارد. مهم ترین ویژگی در خرید سنباده برگه ای ، میزان زبری یا نرمی آن است. اگر نیاز به سایش زیاد سطح داریم از سنباده زبر و در غیر این صورت نیاز به سنباده نرم خواهد بود. اعداد کوچک تر مثل 40، 60و 80 زبرتر و اعداد 500،400و 600 نرم تر محسوب می شوند.
سنباده برگه ای از شماره 40 که زبرترین و درشت ترین دانه بندی را دارد شروع شده تا به شماره 5000 که نرم ترین و ر...
بیشتر ❯