جستجو بر اساس رنگطبیعی ها
طبیعی ها
سفید ها
سفید ها
خاکستری ها
خاکستری ها
قهوه ای ها
قهوه ای ها
سیاه ها
سیاه ها
محبوب ها
محبوب ها
زردها
زردها
نارنجی ها
نارنجی ها
قرمزها
قرمزها
بنفش ها
بنفش ها
آبی ها
آبی ها
سبزها
سبزها


تصویر نمونه


- راهنمای مقدار رنگ

محاسبه میزان رنگ مصرفی

در صورت وجود بخش (ها) ، كه نبايست رنگ آميزي شود اطلاعات ذيل را وارد نماييد :

محاسبه
محاسبه میزان رنگ مصرفی