عملیات با موفق انجام شد.

رنگ ها سلولزی(چوب)


اشن


فیلترها
پیش فرض
اشن 900 گالن (نیم پلی استر براق)
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


مهم ترین نکاتی که خرید رنگ های سلولزی باید به آن توجه داشت یکی سطح مد نظر برای رنگ آمیزی و دیگری پوششی یا غیرپوششی(شفاف) بودن آن است. منظور از پوششی بودن یعنی رنگ سلولزی با فام گل ماشی، قهوه ای، اخرایی، البالویی و ... و غیر پوششی کلر یا نیم پلی استر بوده که صرفا یک لایه شفاف بر روی سطح دلخواه شما ایجاد می کند.
هر 1 لیتر رنگ سلولزی کلر و نیم پلی استر با کیفیت بالا ، حدود 10 متر مربع را رنگ آمیزی می کند . بنابر این هر چقدر که کیفیت رنگ سلولزی ما بالاتر باشد پوشش آن بیشتر و هر چقدر کیفی...
بیشتر ❯