عملیات با موفق انجام شد.

رنگ ها نما


هپالوکس (HEPALUX)
کاپارول (CAPAROL)


فیلترها
پیش فرض
هپالوکس 914 دبه(رنگ نما سفید)
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


مهم ترین ویژگی ها در خرید رنگ نما ، میزان پوشش آن در رنگ آمیزی است. هر 1 کیلوگرم رنگ نما با کیفیت بالا ، حدود 3 متر مربع را رنگ آمیزی می کند . بنابر این هر چقدر که کیفیت رنگ نما بالاتر باشد پوشش آن بیشتر و هر چقدر کیفیت پایین تر میزان پوشش در رنگ آمیزی کمتر خواهد بود. البته در نظر داشته باشید که کثیف یا تمیز بودن سطح رنگ آمیزی در این میزان پوشش دهی تاثیر گذار خواهد بود. رنگ نما در برابر شرایط جوی همچون گرما ، سرما، رطوبت ،باران و ... مقاوم بوده و میزان جذب گرد و خاک آن بسیار پایین می باشد.با ت...
بیشتر ❯