عملیات با موفق انجام شد.

پودر و خمیرهای هنری و صنعتی مل


مل سید همدان


فیلترها
پیش فرض
مل سید همدان 10 کیلویی
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


مراحل مربوط به زیرسازی مهم ترین بخش در آماده سازی سطح جهت رنگ آمیزی بوده که به بیان ساده هرچه سطح ما صاف و هموارتر باشد در پایان با یک رنگ آمیزی با کیفیت روبرو خواهیم بود.
زیرسازی با اجرای پرایمر(روغن زیرکار) شروع می شود ، سپس به سراغ بتونه کاری باید رفت .بتونه را می توان هم به صورت آماده و هم به روش سنتی خودتان ساخته و استفاده نمایید. پودر مل بخش اصلی ساختن بتونه است .
پودر مل به ذنگ سفید و در بسته بندی های 5 کیلوگرم، 10کیلوگرم و 25 کیلوگرم به بازار عرضه میشود.
مراحل آماده سازی پود...
بیشتر ❯