عملیات با موفق انجام شد.

پودر و خمیرهای هنری و صنعتی گچ بتونه


کناف و کنام


فیلترها
پیش فرض
کناف پودر بتونه نقاشی 5kg
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


در ساختمان سازی می توان از پنل های سیمانی یا گچی برای ایجاد سطح دیوار استفاده کرد. این پنل ها در سایز های متفاوت به وسیله اتصالات مخصوص به سازه که اغلب آجر یا بلوک های سفالی بوده متصل گردیده و باعث ایجاد سطح نهایی دیوار فضای داخلی یا خارجی می شود. پس از اتمام پیاده سازی باید به سراغ مراحل رنگ آمیزی آن رفته و طبق معمول اولین قدم زیرسازی سطح می باشد. بین هر پنل فاصله یا درز وجود داشته که برای پر کردن و بتونه کاری نیاز به توری فایبرگلاس و بتونه است.
گچ بتونه علاوه بر قابلیت اجرا بر روی پنل های...
بیشتر ❯