ابزارالات ویراق الات لیسه و کاردک


آزادی
روور و آرش
لیسه سری


فیلترها
پیش فرض
ازادی کاردک 14 سانتی
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


لیسه و کاردک لازم و ملزوم یکدیگر برای اجرا کردن بتونه هستند. البته برای تراشیدن سطح، باز کردن درز و ترک، همزدن رنگ و حتی باز کردن درب قوطی رنگ نیز استفاده می شوند. لیسه از فلز منعطف تر و کاردک از فلز محکم تری ساخته شده است.
لیسه در سایزهای 10،12،14،16،18،20،25،30سانتی متر و کاردک در سایزهای 4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14 سانتی متر تولید و عرضه می شوند.
مراحل اجرا بتونه بوسیله لیسه و کاردک
بتونه مورد نیاز را روی کاردک قرار دهید.
بخشی از بتونه را بوسیله لیسه از روی کاردک برداشته و بر...
بیشتر ❯