پودر و خمیرهای هنری و صنعتی مل


مل سید همدان


فیلترها
پیش فرض
مل سید همدان 5   کیلویی
اولین صفحه قبلی بعدی آخرین صفحه


مراحل مربوط به زیرسازی مهم ترین بخش در آماده سازی سطح جهت رنگ آمیزی بوده که به بیان ساده هرچه سطح ما صاف و هموارتر باشد در پایان با یک رنگ آمیزی با کیفیت روبرو خواهیم بود.
زیرسازی با اجرای پرایمر(روغن زیرکار) شروع می شود ، سپس به سراغ بتونه کاری باید رفت .بتونه را می توان هم به صورت آماده و هم به روش سنتی خودتان ساخته و استفاده نمایید. پودر مل بخش اصلی ساختن بتونه است .
پودر مل به ذنگ سفید و در بسته بندی های 5 کیلوگرم، 10کیلوگرم و 25 کیلوگرم به بازار عرضه میشود.
مراحل آماده سازی پود...
بیشتر ❯